Nr Kont Rady Rodziców

1. Konto RR podstawowe .

Konto podstawowe Rady Rodziców, na które powinna być kierowana dobrowolna składka.
Nr konta 91 1020 5226 0000 6302 0589 7154
W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c.
W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno.

2. Konto RR Świetlica.

Konto Rady Rodziców, na które wpływają dobrowolne składki przeznaczone wyłącznie na wydatki świetlicy.
Nr konta 51 1020 5226 0000 6102 0589 7196
W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c
W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno.

3. Konto RR Pomoc Materialna.

Konto Celowe Rady Rodziców, na które wpływają dobrowolne składki przeznaczone na dofinansowania dzieci, których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej.
Nr konta: 47 1020 5226 0000 6102 0613 0068
W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c
W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno.