Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu

Przewodniczący Magdalena Trzepla
Wiceprzewodniczący Katarzyna Stępniewska
Sekretarz Marta Radomska
Skarbnik Wioletta Sobańska